Přírodní produkt


Wayusa dnes roste stejně, jako před stovkami let. Při jejím pěstování se stále uplatńují tradiční zemědělské postupy, typické pro západní oblast Amazonie. Wayusa je pěstována v systému tzv. čaker (nehledejte v tom slově nic indického), což jsou obhospodařované „pralesní zahrady", kde rostou pospolu ve výhodné symbióze všechny plodiny, které indiáni pro svou obživu potřebují. Pestrá skladba plodin nevyčerpává pralesní půdu a rostliny si vzájemně poskytují stín i ochranu před škůdci. Tento způsob zemědělství nevyžaduje umělá hnojiva, pesticidy ani moderní technologie. Vše probíhá v největší možné harmonii s přírodou pralesa.