Pěstování wayusy


Wayusa, kterou u nás zakoupíte, pochází z malé lokální produkce indiánských komunit v Ekvádoru. Pěstitelé, se kterými spolupracujeme, jsou příslušníky původních etnik Kičua a Šuar. Svoji wayusu pěstují stále zcela tradičním způsobem, předávaným z generace na generaci. Vykupujeme ji přímo od nich, za férové ceny a bez dalších prostředníků.


Ekologická produkce wayusy pomáhá místním komunitám zajistit trvale udržitelný zdroj příjmů, přispívá k opětovnému zalesňování a k udržení přirozené biodiverzity amazonského pralesa.


Lupita_ex